top of page

MANTENIMENTS RESIDENCIALS

Disposem una varietat de plans personalitzats de neteja i manteniment de piscines per adaptar-nos a totes les necessitats.

A partir de 70,00  mes

SERVEIS ANUALS

Piscines residencials fins a 10 m x 5 m *

* Baix Empordà

QUINZENAL/MENSUAL

 • Visites quinzenals els mesos d'estiu

 • Visites mensuals la resta de l'any

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

Preu 70,00 €/mes

SETMANAL/MENSUAL

 • Visites setmanals els mesos d'estiu

 • Visites mensuals la resta de l'any

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

Preu 100,00 €/mes

SETMANAL/QUINZENAL

 • Visites setmanals els mesos d'estiu

 • Visites quinzenals la resta de l'any

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

Preu 140,00 €/mes

SETMANAL2/QUINZENAL

 • 2 visites setmanals els mesos d'estiu

 • Visites quinzenals la resta de l'any

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

Preu 175,00 €/mes

Observacions

Observacions:

Productes
estalvi d'aigua
Periodes
Midas piscina

Estiu:    15 de juny al 15 de setembre

Hivern: Resta de l'any

* Altres mides demanar pressupost

Ubicació

* Altres localitzacions demanar pressupost

SI AQUESTES PROPOSTES NO S'ADAPTEN A LES VOSTRES NECESSITATS, DEMANA INFORMACIÓ

SERVEIS D'AJUDA

Piscines residencials fins a 10 m x 5 m *

* Baix Empordà

ÈPOCA BANY

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

Preu 270,00 €/mes

Visites setmanals els mesos de juny a setembre, inclosos.

OBERTURA

Inclou:

 • Treure el cobertor, si n'hi ha

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes desinfectants

 • Inclou productes

Preu 185,00 €

Obertura de la piscina, inici temporada de bany

HIBERNACIÓ

Inclou:

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

 • Dosificació productes hibernació

 • Inclou productes

 • Instal·lar cobertor, si n'hi ha

Preu 170,00 €

Tancament de la piscina al final de temporada

RECUPERACIÓ AIGUES

Inclou:

 • Control analític aigua

 • Dosificació productes recuperadors

 • Control equilibri aigua

 • Neteja fons i parets

 • Rentatge de filtre

 • Neteja cistells skimmers

 • Inclou productes

Preu 250,00 €

Recuperació de l'aigua verda o en mal estat

Observacions

Observacions:

Midas piscina

* Altres mides demanar pressupost

Ubicació

* Altres localitzacions demanar pressupost

SI AQUESTES PROPOSTES NO S'ADAPTEN A LES VOSTRES NECESSITATS, DEMANA INFORMACIÓ

Image by big.tiny.belly

VISITA INSPECCIÓ GRATUÏTA*

Visita gratuïta d'inspecció dels elements principals de la piscina:

 • Anàlisi completa de l'aigua

 • Equip de filtració (filtre i motor)

 • Il·luminació

* Només Baix Empordà - Consultar per altres localitzacions

bottom of page